Knäskydd korsbandsskada

Korsbanden finns i form av både främre och bakre korsband och resultatet av din skada kan bli mycket olikt beroende på vilket av korsbanden som du skadar. Just skador på det bakre korsbandet uppkommer i regel när underbenet trycks bakåt i förhållande till var ditt eller dina lån är någonstans. Vanligt är det att man skadar sitt bakre korsband när man till exempel spelar ishockey och därmed ofta blir tacklad bakåt. Samma sak gäller naturligtvis för fotboll, men det är något ovanligare där.

Symptom och behandling
Till skillnad från främre korsband så svullnar de bakre korsbanden något mindre och symptomen är heller inte alltid helt och hållet självklara, utan det kan ta ett tag innan man märker av den, dock så kan man snabbt märka av problem med instabilitet och vissa får även kraftiga smärtor som i alla fall då indikerar en skada, men annars så kan det ta ett tag.

Att behandla en skada i det bakre korsbandet handlar oftast om att bli rehabiliterad av sjukgymnast samt mycket vila. Korsbanden är oerhört känsliga efter skador och man vill absolut till största möjliga mån undvika vidare belastning på korsbandet. Hur pass illa skadan är spelar naturligtvis också en viss roll och du kan även behöva använda dig av ett så kallat korsbandsskadad som ger dig både styrka och stabilitet i det knä som du har skadat.” alt=”knäskydd korsbandsskada” width=”700″ height=”412″ />Korsband är den del i knälederna som skapar en passiv stabilitet av knäleden när man vill röra sig framåt eller bakåt, men skapar i sin helhet även en helhetsstabilisering av knät, så du kanske kan förstå varför en skada på korsbandet kan göra så att man knappt kan utöva vanliga sysslor i vardagen.

För den som inte är speciellt aktiv i vardagen så är skador på korsbanden relativt ovanliga såvida det inte händer olyckor eller dylikt, men när det kommer till sporter och många andra fysiskt krävande aktiviteter så är det någonting helt annat. De som utövar så kallade kontaktsporter skadar ofta sina korsband då dessa konstant belastas eller när knäleden roterar åt något håll.

Motverka skadorna med hjälp av skydd
Precis som till mycket annat när det kommer till sport så finns det ett skydd att tillgå – både före och efter en skada. Att köpa in ett knäskydd för att skydda korsbanden kan vara en oerhört bra investering för dig som till exempel åker skidor, spelar fotboll eller basket. Skyddet ger dig stöd och stabilitet, och för dig som redan har skadat dig så kan skyddet och stödet ge en stabilitet och ta av lite av vikten från dina knän så att du lättare kan gå, utföra sysslor i vardagen och annat.